Kalcit Orange

Orange kalcit stimulerar kontakten mellan det spirituella och den fysiska kroppen samt stärker  kommunikationen däremellan. Den för ner energin i de nedre chakrana och hjälper dig att  bearbeta känslorna på ett instinktivt sätt. Den stimulerar även den sexuella, kreativa energin  och vitaliteten.  

Egenskaper: Kreativitet, sexualitet, ökat självförtroende och självkänsla, lekfullhet och  innovationshöjande

Varför behöver du Orange Kalcit i ditt liv?  
• Är en energiförstärkare  
• Den stimulerar den fysiska kroppen  
• stärker kroppen inför förlossningen  
• Ökar passionen i sexuella energin  

Chakra: Solarplexus
Stjärntecken: Fisk  

Tips från Butik Kalcit:
Bär med dig den för att få mer glädje och energi.