Turmalin Svart

Svart turmalin används om man vill skydda sitt hem och sin kropp från negativa energier. Turmalin jordar andlig energi, renar och balanserar samtliga chakran. Turmalin är en shamansk  sten som ger beskydd under ritualer. Den renar auran, avlägsnar blockeringar, löser upp  negativ energi och pekar ut lösningar på olika problem. Den tar bort känslor av att vara offer  och drar till sig inspiration, medkänsla, tolerans och välstånd.  Turmalin är kraftfullt mentalt helande. Den balanserar den vänstra och högra hjärnhalvan samt  omvandlar negativa tankemönster till positiva. Fysiskt löser turmalin upp spänningar i  kroppen och balanserar manlig och kvinnlig energi i kroppen.

Egenskaper: Mentalt helande - Jordande - Beskydd och löser upp spänningar.  

Varför behöver du Svart Turmalin i ditt liv?  
• Den blockerar negativ energi  
• Boostar ditt självförtroende  
• Det är en starkt jordad sten  
• Absorberar UV-strålar  
• Ger skydd under ritualer  

Chakra: Bas  
Stjärntecken: Stenbock    

Tips från Butik Kalcit: 
 
Lägg turmailn i varje yttre hörn ute eller inne på din bostad för beskydd. Bär med dig kristallen när du vet att du ska möta negativa och energidränerade människor. Det sägs att svart turmalin ger ett skydd mot strålning i mobiltelefoner, datorer och annan  elektronisk utrustning.