Apofyllit på stillbit, kluster

Produkten är tyvärr slut i lager.


Egenskap: Andlig kommunikation, stresslindring, andlighet och klarseende.Apofyllit ökar intuitionen och hjälper vid kommunikation med andliga guider och andeväsen. Placerad på tredje ögat underlättar den astralresor och klärvoajans och för att få visioner och djupare insikter om personliga saker eller om en speciell situation.

Den öppnar för interdimensionell kommunikation och hjälper dig i framtidsplanering genom att den öppnar ditt sinne och ditt seende så att du ser allt med tydlig säkerhet. Det är mycket bra kristall i kristallnät där man vill dra till sig hjälp i olika frågor.

Apofyllit hjälper reglera kroppsfunktioner och att förbättra minnet. Den minskar stress, ångest, rädslor och oro och kan med fördel placeras i ett rum för att höja andligheten och vibrationerna av kärlek och fred.

Chakra: Tredje öga & krona.


Stilbit är en mycket kreativ sten som öppnar intuition och skänker alla strävanden en kärleksfull och stödjande vibration.Den grundar andlig energi och hjälper till att omsätta intuitiva tankar i handling på det fysiska planet.

Stilbit stöder andliga resor, skyddar och upprätthåller fysisk kontakt under tiden. Den ger vägledning under hela resan, oavsett var destinationen finns. Tar med sig medvetna minnen om upplevelser där tillbaka.

Fysiskt; Starkt avgiftande

Chakra: Tredje ögat