Kalcit

Kalcit är det mineral som förekommer i flest olika former. Även om Kalcit är mjukt och skört så används det ganska ofta i smyckes och dekorationssamanhang men då oftast slipad som cabochon eller kulor.

Kalcit är ett material som har väldigt stor dubbelbrytning vilket är en optisk effekt som används inom gemmologin. Kalcitenss optiska egenskaper har även gjort att den kunnat användas vid navigering för att ta ut solens position vid molniga dagar. Kalcit tillsammans med Iolit som har andra optiska egenskaper vilka även de kan användas för navigation anses av vissa forskare vara förklaringen till att Vikingarna var så duktiga sjöfarare.


Kalcit renar rum där energin har stått stilla eller upplevs som negativ. Den är mycket effektiv i healingarbete, fördubblar den energi som sänds iväg. Påverkar ditt minne positivt och underlättar vid inlärning, därför mycket bra för studenter.