Apofyllit

Apofyllit kan hjälpa dig att öppna upp ditt seende så att du ser allt klarare. Den sägs vara en högst andlig sten då den kan öka intuition och underlättar kommunikation med dina andliga guider. Apofyllit anses vara bra för att lindra ett oroligt och stressat sinne då den skänker lugn och harmoni. Kristallen kan även hjälpa dig att öppna upp för vibrationer av fred och kärlek.

Vilka egenskaper sägs Apofyllit ha?

Ökad intuition och kommunikation med guider och väsen, minskar oro och stress.

Vilket chakra är kopplat till Apofyllit?

Tredje ögat & Krona

Vilket stjärntecken är kopplat till Apofyllit?

Vågen & Tvilling  

Hur kan du använda en Apofyllit? 

Placera Apofyllit runtom i ditt hem för att höja andligheten och skapa ett kristallnät av kärlek och fred, den sägs även vara en bra sten i kristallgrids om du vill dra till dig hjälp i olika frågor. Kristallen kan dessutom användas för att kommunicera med sina andliga guider och ta del av deras visdom samt vägledning. Apofyllit lär underlätta astralresor genom att placera kristallen på sitt tredje öga, detta sägs ge insikter och visioner om det du söker svar på.

Hur renar du Apofyllit?

  • Rökelse
  • Ljud
  • Renande intentioner
  • Rinnande vatten

Hur laddar du Apofyllit?

  • Fullmånens ljus
  • På ett Ametistkluster
  • På en Selenitplatta

Apofyllit med stilbit, kluster (Q) Apofyllit med stilbit, kluster (Q)

Apofyllit med stilbit, kluster (Q)

190 kr
Finns i lager
Apofyllit, kluster (M2) Apofyllit, kluster (M2)

Apofyllit, kluster (M2)

220 kr
Finns i lager
Apofyllit med stilbit, kluster (H) Apofyllit med stilbit, kluster (H)

Apofyllit med stilbit, kluster (H)

140 kr
Finns i lager
Apofyllit, ring i mässing (A) Apofyllit, ring i mässing (A)

Apofyllit, ring i mässing (A)

320 kr
Finns i lager
Apofyllit, ring i mässing (B) Apofyllit, ring i mässing (B)

Apofyllit, ring i mässing (B)

320 kr
Finns i lager
Apofyllit, ring i mässing (F) Apofyllit, ring i mässing (F)

Apofyllit, ring i mässing (F)

320 kr
Finns i lager
Apofyllit, ring i mässing (G) Apofyllit, ring i mässing (G)

Apofyllit, ring i mässing (G)

320 kr
Finns i lager
Apofyllit med stilbit, kluster (Z) Apofyllit med stilbit, kluster (Z)

Apofyllit med stilbit, kluster (Z)

600 kr
Finns i lager
Apofyllit, kluster Apofyllit, kluster

Apofyllit, kluster

1 450 kr
Finns i lager
Apofyllit, kluster Apofyllit, kluster

Apofyllit, kluster

425 kr
Finns i lager
Apofyllit, kluster E Apofyllit, kluster E

Apofyllit, kluster E

1 650 kr
Finns i lager
Apofyllit, kluster (L2) Apofyllit, kluster (L2)

Apofyllit, kluster (L2)

150 kr
Finns i lager
Apofyllit med Stilbit, kluster (F) Apofyllit med Stilbit, kluster (F)

Apofyllit med Stilbit, kluster (F)

160 kr
Finns i lager
Apofyllit med Stilbit, kluster (E) Apofyllit med Stilbit, kluster (E)

Apofyllit med Stilbit, kluster (E)

130 kr
Finns i lager
Apofyllit, kluster (L) Apofyllit, kluster (L)

Apofyllit, kluster (L)

1 050 kr
Finns i lager
Grön Apofyllit med gryolite, kluster 6,9 kg Grön Apofyllit med gryolite, kluster 6,9 kg

Egenskap: Ökad intuition och kommunikation med guider och väsen. Minskar oro och stress.

Apofylit hjälper dig att öppna upp sinnet och ditt seende så du ser allt klarare. Den sägs även vara en bra kristall i kristallgrids om du vill dra till dig hjälp i olika frågor.

Apofyllit sägs även förbättra minnet, minska stress, ångest, rädslor och oro. Placera den i hemmet för att höja andligheten och vibrationerna av kärlek och fred. Apofyllit ökar din intuition och hjälper dig att få bättre kommunikation med guider och väsen.