Bronzit

Bronsit sägs kunna rena nervsystemet från oro. Det här är en skyddande och grundande sten som för med sig ett lugn och som uppmuntrar till mer kreativitet. Bronsit kan hjälpa dig att se saker omkring dig mer objektivt så att du lättare kan tänka längre och se saker som en helhet, någonting som underlättar när man ska ta beslut.