Krysopras

Krysopras är en sten för lycka. Den sägs läka hjärtesorger och stimulera glädje, självacceptans och självständighet. En toppen sten för den som behöver muntras upp. Krysopras sägs även stötta dig i att förlåta, känna tillit igen och ge en känsla av självständighet. Krysopras tillhör gruppen kalcedoner och kvarts.

Vilka egenskaper sägs krysopras ha?

Självacceptans, självständighet, glädje, medkänsla

Vilket chakra är kopplat till krysopras?

Hjärta

Vilket stjärntecken är kopplat till krysopras?

Vågen

Hur kan du använda krysopras? 

Krysopras är fin att ha nära om du vill känna mer tillit och våga släppa dina rädslor inför något. Det är en bra sten för att öka medkänslan för dig själv och andra och kan stötta dig i att övervinna svartsjuka.
Kan även användas för att rena din aura.

Hur renar jag krysopras?

  • Rökelse
  • Vatten
  • Fullmånensljus
  • Renande intentioner

Hur laddar jag krysopras?

  • Fullmånens ljus
  • På ametistkluster
  • På en selenitplatta

Krysopras, cuddlestone Krysopras, cuddlestone

Krysopras, cuddlestone

120 kr 72 kr
Finns i lager