Auralite 23

Auralite-23 sägs vara en enormt kraftfull kristall med väldigt hög vibration. Det är en mycket gammal mineral, ca 1,2 miljarder år. Denna kristall innehar energierna från 23 olika jordelement och mineraler, det är som att ha 23 kristaller i en.

(Den innehåller mineraler från främst Ametist, Citrin och Grön kvarts, men även spår av Titan, Cacoxenit, Lepidokrosit, Ajoit, Hematit, Magnetit, Pyrit, Goetit, Pyrolusit, Guld, Silver, Platina, Nickel, Koppar, Järn, Limonit, Svalerit, Covvelit, Kalkopyrit, Gialit, Epidot, Bornit, Rutil och Malakit.)

Vilka egenskaper sägs Auralite-23 ha?

Andligt helande, förstärker kontakt med dina skyddsänglar och högre jag, andligt utvecklande

Hur kan du använda en Auralite-23? 

Auralite-23 lär hjälpa oss i vår andliga utveckling och i utvecklingen av vår medvetna medvetenhet. Dessa kristaller sägs spela en mycket viktig roll i omvandlingen av vår Moder Jord och hennes varelser. När man jobbar med kristallen upplever vissa de blir medvetna om sina psykiska gåvor, har möten med andra dimensionella varelser eller guider och överskrider gränserna för tid och rum samt utforskar djupet i det mänskliga medvetandet. 

Hur renar du Auralite-23?

  • Rökelse
  • Ljud
  • Månljus
  • På en Selenitplatta

Hur laddar du Auralite-23?

  • Fullmånens ljus
  • På ett Ametistkluster
  • På en Selenitplatta

Egenskap: Andligt helande verktyg - Förstärker kontakt med dina skyddsänglar och ditt högre jag


Auralite-23 är en enormt kraftfull kristall med väldigt hög vibration. Detta är en mycket gammal mineral, ca 1,2 miljarder år. Denna kristall innehar energierna från 23 olika jordelement och mineraler. Det är som att ha 23 kristaller i en.

(Den innehåller mineraler från främst Ametist, Citrin och Grön kvarts, men även spår av Titan, Cacoxenit, Lepidokrosit, Ajoit, Hematit, Magnetit, Pyrit, Goetit, Pyrolusit, Guld, Silver, Platina, Nickel, Koppar, Järn, Limonit, Svalerit, Covvelit, Kalkopyrit, Gialit, Epidot, Bornit, Rutil och Malakit. )

Auralite-23 sägs förstärka kontakten med vårt högre Jag och våra skyddsänglar. Den sägs också förstärka helandet av både själslig och känslomässig karaktär och hjälpa till att släppa på karmiska mönster och ditt inre barn.

Denna kristall är mycket sällsynt och svår att hitta, det är en nyupptäckt kanadensisk pärla och energisten som kan hjälpa oss med personlig kraft, kanalisering, självacceptans, självförtroende, helande energi för empatier, balanserande energi för förnyelse & föryngring. 

Auralite 23 verkar ha en agenda för att hjälpa oss i vår andliga utveckling och i utvecklingen av vår medvetna medvetenhet. Dessa kristaller spelar en mycket viktig roll i omvandlingen av vår Moder Jord och hennes varelser.  Mer än någonsin verkar det som om människor blir medvetna om sina psykiska gåvor, har möten med andra dimensionella varelser eller guider, överskrider gränserna för tid och rum och utforskar djupet i det mänskliga medvetandet. 

Vårt universum har tillhandahållit många fantastiska verktyg för att hitta vårt sätt. Auralite-23 är ett sådant verktyg.