Snöagat, palmstone (A)

  • 410 kr
Finns i lager
Dela
Artikelnummer: 7755

Egenskap: Tillit, tröst, tur och lycka


Snöagat  bär på en mild och ljus energi. Den stärker dig som arbetar med egenföretagande, studerar eller arbetar med emotionella, mjuka värden.

Detta är en sten för tur och lycka och den ger dig även tillit och förtröstan. Snöagat har mycket yinenergi, d.v.s. kvinnlig energi. Det sägs även att den stärker den kvinnliga hormonbalansen och att den stöttar i övergångsåldern. 

Snöagat kallas också vit agat eller snökvarts. 


Storlek: ca 6,5 cm


Information om Agat

Agat bildas på flera olika sätt.  Oftast bildas den i sprickor och mellanskikt i berggrunden där kisel och vätskor samlas och kristalliserats. Det är vanligt att färgämnen läcker in under bildningsprocessen vilket ger agaten spännande nyanser. Det händer också att agat bildas kring döda växter och djur som fossiliseras och helt enkelt blir agat.  Vissa agater har förgrenade inneslutningar i sprickor och i skiktgränser, dessa kallas dendriter (av grekiska dendron = träd). Vid trädagat är tex mönstret trädliknande och hos mossagat har mönstret en mossliknande utseende. 

Agat stelnar utifrån och in. Det är därför inte ovanligt att agater är ihåliga eller har hålrum i sig. Dessa hålrum kan ha andra former av kvarts i sig som då blir till kristallkluster, även kallat druse.  Ibland fylls hålrummet  även med vatten som kan synas genom väggarna, denna sten kallas enhydros eller vattensten. Ofta torkar vattnet in.

Den består av kompakt sammanpackad kalcedon, en ädelsten av kristallin kvarts. Kvartsen är transparent till ogenomskinlig, enfärgad eller uppbyggd av olikfärgade tunna skikt/skivor som bildar vackra mönster. Dessa skivor kallas lameller. Namnet agat kommer från Achtes som är en flod på Sicilien. Troligtvis var detta en gång i tiden en fyndplats för agaten.. 

Agaten är lätt att känna igen med sina vågartade linjer och blandning av olika nyanser. Agaten är mjukare, eller rättare sagt mindre hård, än många andra ädelstenar, med sina 6,5 till 7 på Mohs hårdhetsskala. Av den anledningen är agater relativt enkla att bearbeta och slipa om till vackra former.

Kulturhistoriskt sett är agat en av de äldsta ädelstenar och har använts i mer än 3000 år. Namnet agat kommer från platsen där den först upptäcktes Achates på Sicilien. Achates var ett forntida namn på floden Drillo. Där hittade den grekiske filosofen och tidige naturvetaren Theofrastos av en slump agat. Theofrastos beskriver ädelstenens egenskaper och utseende i sin bok ”Om stenar” som skrevs år 315 före vår tideräkning.