Sri Yantra mala med Bodhi Seed och Akvamarin

  • 1 300 kr

Produkten är tyvärr slut i lager.

Dela
Artikelnummer: 5039

Detta smycke har fått beskyddande mantran och ritualer innan det slutligen har doppas i det heliga vattnet i Ganges i Himalaya.

Pärlor och Sri Yantra symbolen är handgjorda och varje mala är därför helt unik.


Akvamarin

Egenskaper: Kommunikation, lugnande, kompromiss och konfliktlösande

Läs mer om Akvamarin och dess egenskaper här


Bodhi Seed (fröt) kommer från det heliga Bodhi trädet. 

Det var under Bodhi-trädet som Buddha först uppnådde upplysning efter att ha mediterat under det. 

Dessa mörkfläckiga fröpärlor har speciell betydelse för alla som söker gudomlig visdom. "Bodhi" på sanskrit betyder upplysning; som ett "upplyst" frö, använder många utövare dessa malas för deras väsen och inneboende lärdom. 

Bodhi frön används av Tibetanska och Budistiska munkar, Yogis och heliga män i Himalaya för ritualer, meditation, japa och mantra praktik. En mala av Bodhi frön är en levande individ och helig, den ändrar färg efter den som bär den och blir ett med sin mästare. Dess egenskaper sägs ge andlig insikt, kosmisk visdom, intuition och är samtidigt mycket grundande.


Malas

Ordet mala är sanskrit och betyder radband och har använts i tusentals år inom traditioner som buddhism, hinduism och yoga. En mala används traditionellt för att repetera en positiv bekräftelse eller ett mantra längs med varje pärla för att komma till ett mer lugnande, sammanlänkat och andligt tillstånd.

Denna mala har 108 pärlor. Nummer 108 är betydelsefullt av så många skäl. De 108 pärlor som ett traditionell mala halsband består av representerar universum (1), ingenting (0) och allt (8 eller oändlighet). Många väljer att recitera sitt mantra i sanskrit under mediation och inom Sanskrit-alfabetet finns det 54 bokstäver där varje bokstav har en feminin och en maskulin version, vilket totalt blir 108. Vissa tror även att det finns 108 etapper på den mänskliga själens resa, att det finns 108 energilinjer som går till hjärtat och sanningen är att betydelsen av 108 pärlor på din mala är öppen för tolkning. 


Sri Yantra 

"Sri yantra är en viktig symbol för kvinnor i varje livsfas. I den Tantriska traditionen är det en graciös och blomstrande design som framkallar det Gudomliga och Heliga Feminina. Att bära Sri Yantra tillåter den omanifesterade gudinnakraften inom oss att röra sig mot fulländad, strålande och glädjefylld manifestation och ett kreativt uttryck av välstånd. Sri Yantra kopplar oss speciellt till energin från Laksmi, gudinnan av Överflöd, Skönhet och Moder Natur. Ett liv med alla våra djupaste önskningar förfyllda." - Sari Devi

Symbolen är gjord i mässing.


Kvaliteér som Sri Yantra framkallar:

Välstånd, helt "full filled life", alla önskningar uppfyllda (världsliga och spirituella), ljus, skönhet, glädje, glädje, Moder till all välsignelse och extas, väcker ljuset inom oss, skönhet och välstånd, ovillkorlig uppfyllt utöver alla idéer. Kosmisk Moder, manifestation av Ma (Den kosmiska Modern). Skönhet, medvetenhet fyllt av välsignelse och extas som fyller alla områden, fysisk själ. Kausala och Astrala upplevelser. Nirvana, Moksha.


Om Sri Yantra

Sri Yantra är den gudomliga symbolen av gudinnan Lakshmi, manifestationen av en av hennes former. Yantrat är en vibration av hennes egenskaper och kvaliteér. Varje Yantra har ett mantra. Mantrat är ett urljud som manifesteras i och av naturen och tar form. Ljud är vibration, vibrationen manifesteras vidare i form. Sri Yantra är Moder Yantra till alla andra yantras.

Sri Yantra är den mest kraftfulla och firade av alla tantriska yantror. Det är en representation av den kosmisk skapelse. Sri Yantra bildas av två sammankopplade uppsättningar trianglar, 4 vända uppåt som representerar de manliga aspekterna och 5 som vetter nedåt mot de kvinnliga aspekterna. I mitten triangeln är bindu, där gudinnan Lakshmi är bosatt och där totalen av existens emitterar från och var enhet med kosmos och där meningen upplevs mellan maskulint och feminint. Från denna punkt strålar alla utåt. Naturen av naturen är att utvidgas, alla trianglar representerar denna expansion men bibehåller fortfarande kvaliteten på stillheten. Denna kropp är slutligen Sri Yantra. Den absoluta stillheten är bindin i mitten, det är från denna stillhet som all existens uppstår. Du är bindit i ditt liv. Desto mer inre stillhet du har, desto mer kan du manifestera ett liv i harmoni och lycka. Universum skapar från en stilla punkt, från ett tillstånd av absolut stillhet. Sri Yantrat representerar oss själva och våra liv. Vi är Yantrat och hur yantrat utkristalieserar sig beror på vilken frekvens våra vibrationer och vår medvetenhet är.

Chakra: Kron chakrat


Viktig Information

  • Symbolen av Sri Yantrat är Heligt och otroligt kraftfull och ska bäras och behandlas med vördnad.
  • Förvaring bör vara på ett altare, på en helig plats i hemmet eller runt en gudomlig staty eller tavla.
  • Dessa Sri Yantras är designade och tillverkade av Sari Devi. Yantrorna är välsignade av en helig Brahmin i Indien, en helig man/präst. Hans namn är Shiva. Kristallerna kommer från Rishikesh och är välsignade och doppade i den heliga floden Ganga i Rishikesh med ett heligt skyddande mantra utfört under en helig ritual.
  • Dessa heliga halsband är helt unika.


Varje Sri Yantra har ett unikt Gudinne mantra kopplat till sig. Yantrat är den manifesterade formen av vibrationen av Gudinne mantrat. 

När man använder mantrat ökar man vibrationerna av Lakshmi, Gudinnan av totalt Överflöd och Välstånd.


~~~

Är du intresserad av att lära dig mer om mantrat och hur du kan använda det för din spirituella utveckling och manifestation av Lakshmi, boka in en session med Sari Devi via 073 707 80 36 eller [email protected] 

Sari Devi är Master Yoga och Meditations Lärare, Ayurvedisk livsstilskonsult och hälsorådgivare och Vedisk Astrolog. Hon designar dessa unika smycken som tillverkas i Indien av de finaste stenarna och pärlorna, av heliga män. Smyckena får beskyddande mantran och ritualer innan de doppas i det heliga vattnet i Ganges i Himalaya.

~~~